Skip to main content

Psychologické poradenství Osobnostní rozvoj

Brusel

Úvod
Situace k řešení
Nabízené služby
Odborný profil
Kontakt a spojení
Ceník
Plán webu


Mgr. et Mgr. ANNA HOFFMANNOVÁ

 
 
Jsem psycholog, psychoterapeut a certifikovaný kouč pracující v Bruselu a ve Frankfurtu. Jsem registrovaná u Belgické psychologické komory (pod číslem 812110024).

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze a psychosociální studia na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Během svých studií jsem absolvovala rok a půlletou odbornou stáž na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově zaměřenou na vývojovou psychologii.

 

Ve Skálově institutu jsem prošla 5i letým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem a získala certifikát ve skupinové psychoterapii. Výcvik je akreditovaný akreditační komisí České psychoterapeutické společnosti ČSL JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Asociací klinických psychologů a IPVZ Praha.

Prošla jsem čtyřletým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem v rodinné terapii (manželským a rodinným poradenstvím) dle Jiřiny Prekopové a jsem certifikovaným terapeutem v souladu s regulemi "der Gesellschaft zur Förderung des Festhaltens als Lebensform und Therapie." Jsem také certifikovanou lektorkou "Školy lásky v rodině" dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové.


Úspěšně jsem absolvovala šesti měsíční výcvik v koučování. Výcvik je akreditovaný Mezinárodní federací koučů (International Coach Federation). Po složení závěrečných zkoušek jsem získala mezinárodní ACSTH certifikát (Approved Coach Specific Training Hours Certificate). Výcvik probíhal pod vedením doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvana Bahboucha, PhD. v jeho společnosti QED Group, a.s.. Výcvik se kromě obecně potřebných kompetencí koučů zaměřoval na psychologické koučování, business coaching a executive coaching.


Prošla jsem seminářem Časově omezené dynamické psychoterapie (Time-Limited Dynamic Psychotherapy, TLDP). Tato terapie nabízí moderní, empiricky podložený integrativní model léčby, který začleňuje nejnovější vývoj v neurovědě, v problematice objektových vztahů, citové vazby, emočního zaměření a zkušenostních teorií, stejně jako v kognitivně-behaviorálních a systemických přístupech.


Přednáším na Mezinárodních konferencích Skálova institutu - současná integrativní psychoterapie. Vzdělávací akce jsou pořádané podle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory.


Prošla jsem ročním kurzem arteterapie, krizové intervence, poruch příjmu potravy.

V Českém institutu biosyntézy jsem se účastnila několikadenního workshopu zaměřeného na zpracování a integraci prožitého traumatu.

Absolvovala jsem kurzy a závěrečné zkoušky z psychodiagnostiky a klinické psychologie, psychosomatiky, psychologie zdraví a sexuální psychologie.

  

Ve svém práci využívám také progresivní relaxaci, autogenní trénink, techniky zaměřené na práci s tělem a arteterapeutické techniky.
 
Odborné zkušenosti jsem získávala v Institutu pro výzkum rodiny a v Psychiatrické léčebně Bohnice na otevřeném psychoterapeutickém oddělení. Kromě zkušeností z terapeutického prostředí mám několikaleté pracovní zkušenosti v mezinárodních konzultantských firmách. Jako psycholog jsem byla spoluodpovědná za Assessment a Development Centre, rozvoj zaměstnanců a tvorbu kompetenčních modelů. 
 
Jsem držitelkou certifikátu Hogan Personality Inventories (Hogan personality Inventory; Hogan development Survey; Motivation, Values, Preferences Inventory) – vysoce kvalitní psychologické diagnostiky pro rozvoj zaměstnanců. Mám oprávnění používat psychodiagnostické testy.
 
V minulosti jsem mimo jiné spolupracovala s Univerzitním psychiatrickým centrem K.U.Leuven, Campus Kortenberg na přípravě publikací odborné psychologické problematiky týkající se deprese, úzkostných poruch a poruch příjmu potravy.
 
Společně s manželem, dcerou Alžbětou, synem Ferdinandem a dcerou Zitou Marií rádi cestujeme a poznáváme nové kultury.