Skip to main content

Psychologické poradenství Osobnostní rozvoj

Brusel

Úvod
Situace k řešení
Nabízené služby
Psychoterapie
Poradenství a diagnostika
Nácvik relaxace
Odborný profil
Kontakt a spojení
Ceník
Plán webu

Nemálo lidí žije s tak přehnanou rutinou, že je těžké jim uvěřit, že žijí poprvé.

 

Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství vycházím z oblasti vývojové psychologie a psychologie osobnosti.
Soustředím se na analyzování problému, posouzení předpokládané příčiny potíží a návrhu možných řešení situace a nápravy a na prevenci problémů do budoucna.
Společně se zamyslíme nad strategiemi, které používáte k řešení situací, zhodnotíme, jak se v minulosti osvědčily a vymyslíme i jiná možná řešení situace. 
 
Poradenské intervence mohou být i krátkodobého charakteru. Dlouhodobé poradenství počítá s opakovanými setkáními. Setkání mohou trvat cca 60 minut nebo dle domluvy i déle.
 
Chcete-li se objednat na konzultaci nebo se dozvědět více, kontaktujte mne emailem nebo telefonicky (viz Kontakt).

 
Diagnostika rozvojového potenciálu

Pro diagnostiku rozvojového potenciálu využívám dotazníkových metod. Ty umožňují relativně rychle odpovědět na některé složité otázky, životní milníky, jakým je např. profesní směřování či cesta osobního rozvoje.
 
Při testování se řídím Standardy pro psychologické testování. Používám testy validizované pro dané jazykové prostředí. Testování vždy předchází rozhovor o účelu testování, očekávání od výsledků testu. Po jeho ukončení a vyhodnocení výsledků následuje zpětná vazba zaměřená na další rozvoj.
 
Testování používám jako doplnění jiné formy spolupráce. Lze ho použít při kariérním rozvoji, nebo naopak při stagnování na místě.
 
Chcete-li se objednat na konzultaci nebo se dozvědět více, kontaktujte mne emailem nebo telefonicky (viz Kontakt).