Skip to main content

Psychologické poradenství Osobnostní rozvoj

Brusel

Úvod
Situace k řešení
Nabízené služby
Odborný profil
Kontakt a spojení
Ceník
Plán webu

Naděje nutí trosečníka k mocným tempům přesto,
že ještě nevidí břeh.

Příklady situací k řešení
Každý z nás reaguje na vzniklé situace jinak. Kolem někoho se přežene bouře a ani si toho nevšimne, jiný potřebuje pomoci. Těžko lze sestavit seznam událostí, se kterými se musíme vyrovnat. Následující příklady jsou pouze možnými situacemi k řešení, které Vám mohou usnadnit představu o mé práci. A zároveň Vám pomoci se zbavit případného ostychu, zda jsou Vaše obtíže dostatečně "závažné" ke konzultaci.Změna prostředí a sociálního zázemí

Nové a neznámé prostředí, obtíže s přechodem z kultury do kultury ("kulturní šok") a následná reakce emocionální nepohodou, mentálním vyčerpáním, stresem doprovázeným úzkostí, depresí, smutkem či hněvem; omezený kontakt s rodinou a přáteli, pocity osamocenosti, vykořenění; pohybování se pouze ve "známých" prostorách (byt, škola dítěte, práce partnera/ky), apod.
 
 
 
 
Pracovní prostředí

Otázky osobnostního rozvoje vzhledem ke specifickému pracovnímu prostředí, styl vedení, motivace, rozhodování, plánování; komunikační dovednosti, vyjednávání, konflikty se spolupracovníky; statičnost pracovního prostředí, nemožnost kariérového postupu; demotivovanost, zvládání stresu a přepracování, apod. 

 
Partnerské a rodinné vztahy

Vzájemně se ovlivňující vztahy a vývojové fáze jednotlivých členů se zákonitě dotýkají rodiny jako celku. Obtíže spojené se změnou prostředí, otázky okolo výchovy dětí, pracovní vytíženost partnerů, osobní problémy se promítají do vztahu mezi partnery, rodiči a rodiny jako celku. Může se jednat o přijímání nových rolí (já jako rodič/ prarodič), rozdílnost představ o fungování rodiny, hádky, žárlivost, nevěra, sexuální problémy partnerů, opuštění partnerem, rozvod, druhé manželství, komplikované vztahy s dětmi, stárnoucími rodiči, rodiči partnera/ky a další.

  
Vztah k sobě 

Otázky typu: Co to je za napětí, ve kterém žiji?, K čemu tady jsem, jaký to má smysl?, Samota, nepochopení okolí, pocity smutku, stres, vyhoření, stereotyp, krize středního věku, pocit méněcennosti, studu, malé sebedůvěry, vyrovnání se se stárnutím, nemoc, duchovní krize, otázky víry, apod.

 
Krizové situace v životě 

Nečekané problémy a události, závažné onemocnění, smrt blízké osoby...