KOUČOVÁNÍ

Lidé jsou šťastní, když dokáží prožívat život, který právě žijí. Byla by škoda dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. 

Podstatou koučování je dosahování vyšších cílů s menší námahou a vyšší spokojeností. Koučování přispěje k vašemu zdravějšímu životu, radosti v každodennosti, potřebným výsledkům a úspěchům v práci, lepšímu ocenění i kvalitnějším mezilidským vztahům. 

Zvýšená schopnost dosahování cílů souvisí s důvěrou ve vlastní schopnosti a dovednosti a s přesvědčením o vlastní způsobilosti.

Během koučování vám s velikým nadšením aktivně naslouchám a vy se tak můžete ponořit do hlubin, které jinak zůstávají opomenuty. Zaměřuji pozornost na důležité otázky. Tím vytvářím prostor pro zamyšlení se nad "neznámým", nad jiným úhlem pohledu a také prostor pro nalezením odpovědí.

Jedním z principů koučování je učit koučované myslet odlišným způsobem, osvojit si nové návyky a naslouchat sám sobě. Je to čas, který patří jen vám a čas, kdy můžete přemýšlet o nových věcech. 

V koučování klient opouští zónu komfortu, resp. ji rozšiřuje, posouvá dál a hledá místo, kde v minulosti ještě nebyl. Můžete naplno rozvinout svůj potenciál ve všech životních oblastech a plnit si své sny a znovuobjevit krajinu, do které jsem se narodili. Vy sami si definujete, čeho chcete dosáhnout a společně systematicky k tomuto cíli půjdeme. V průběhu koučinku začnete svůj život aktivně prožívat, a ne jen "přežívat".

Skrze sebepoznání se můžete změnit. Na konkrétních příkladech z vašeho života vám pomohu porozumět, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte a proč toto chování opakujete. Naučíte se, jak tyto přístupy změnit, abyste mohli splňovat své záměry. 

V rámci koučování ráda pracuji také s typologií 4 živlů – voda, vzduch, země a oheň. Tato typologie je zajímavou metaforou našich povahových rysů a typických vzorců chování.

Respektuji originalitu vašeho životního příběhu, vy se mnou nacházíte originální řešení, která jsou okamžitě uplatnitelná. Díky vynaložené energii, motivaci a úsilí v sobě objevíte sílu se změnit a dosáhnout svých snů. 

Zároveň pomocí naučeného sebekoučování můžete v životě pokračovat a plně rozvíjet potenciál, který Vám byl dán. Mít důvěru ve své schopnosti a moci tak říci "ano" svým objeveným možnostem.