KOUČOVÁNÍ

Lidé jsou šťastní, když dokáží prožívat život, který právě žijí. Byla by škoda dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. 

Podstatou koučování je dosahování vyšších cílů s menší námahou a vyšší spokojeností. Koučování přispěje k vašemu zdravějšímu životu, radosti v každodennosti, potřebným výsledkům a úspěchům v práci, lepšímu ocenění i kvalitnějším mezilidským vztahům. 

Zvýšená schopnost dosahování cílů souvisí s důvěrou ve vlastní schopnosti a dovednosti a s přesvědčením o vlastní způsobilosti.

Během koučování vám s velikým nadšením aktivně naslouchám a vy se tak můžete ponořit do hlubin, které jinak zůstávají opomenuty. Zaměřuji pozornost na důležité otázky. Tím vytvářím prostor pro zamyšlení se nad "neznámým", nad jiným úhlem pohledu a také prostor pro nalezením odpovědí.

Jedním z principů koučování je učit koučované myslet odlišným způsobem, osvojit si nové návyky a naslouchat sám sobě. Je to čas, který patří jen vám a čas, kdy můžete přemýšlet o nových věcech. Psychologické koučování je jako procházka krajinou, kterou sice znáte, nicméně tentokrát se zastavíte na místech, které jste jindy přecházeli, nebo se k nim dříve ani nepřiblížili. Naučíte se tak překonávat překážky na cestě k vašim cílům. 

V koučování klient opouští zónu komfortu, resp. ji rozšiřuje, posouvá dál a hledá místo, kde v minulosti ještě nebyl. Můžete naplno rozvinout svůj potenciál ve všech životních oblastech a plnit si své sny a znovuobjevit krajinu, do které jsem se narodili. Vy sami si definujete, čeho chcete dosáhnout a společně systematicky k tomuto cíli půjdeme.

Již první pohled novým směrem a pojmenování cíle, co byste od určitého úseku svého života chtěli, vás posouvá ke změně. Radikální, náhlé změny mohou vyvolávat obavy. Zato menší a průběžné kroky Vám zaručí bezpečně dosáhnout stanovených cílů.

Každý krok vedoucí k cíli vyžaduje vynaložit potřebné usílí. S plněním jednotlivých kroků vedoucích k danému cíli, zároveň poroste Vaše sebedůvěra. Právě opakované naplňování postupných menších cílů zvýší Vaše sebevědomí, lásku a respekt vůči sama sobě. Snadněji dosáhnete svých cílů. V průběhu koučinku začnete svůj život aktivně prožívat, a ne jen "přežívat".

Skrze sebepoznání se můžete změnit. Na konkrétních příkladech z vašeho života vám pomohu porozumět, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte a proč toto chování opakujete. Naučíte se, jak tyto přístupy změnit, abyste mohli splňovat své záměry. Zároveň pomocí naučeného sebekoučování můžete v životě pokračovat a plně rozvíjet potenciál, který Vám byl dán. Mít důvěru ve své schopnosti a moci tak říci "ano" svým objeveným možnostem.

Respektuji originalitu vašeho životního příběhu, vy se mnou nacházíte originální řešení, která jsou okamžitě uplatnitelná. Díky vynaložené energii, motivaci a úsilí v sobě objevíte sílu se změnit a dosáhnout svých snů.

Na "nultém" koučovacím sezení se nezávazně potkáme na cca 45 min, abychom se poznali. Představím vám metodu koučování a probereme spolu, jakých cílů byste chtěli dosáhnout v pracovním i osobním životě a co ještě jiného byste rádi změnili. Zastavíme se u praktických a organizačních informací. Poté budete mít čas na rozhodnutí, zda máte o koučování zájem.

A pokud ano, velmi ráda s vámi půjdu vstříc vašim snům a cílům.