Kostlivec ve skříni?

29.04.2021

"Per aspera ad astra - přes překážky ke hvězdám." Loňský rok byl v mnoha směrech bezprecedentní. Mnohému nás naučil a zároveň mnoho z nás prošlo krizí. Krizí v nejširším slova smyslu. 

Mírných tempem se posouváme z doby covidové do doby očkovací, a tak si dovolím malou reflexi. Každá překážka, změna, krize nám něco bere, nicméně zároveň nám může i něco přinést. I když to není na první pohled zřejmé.

Zhruba před třinácti měsíci jsme v Evropě zažívali šok, že se covid rozšířil i k nám. Zpočátku se většina lidí chovala velice altruisticky, šili roušky, pomáhali seniorům s nákupy apod. A většina lidí také dodržovala stanovená omezení.

Pro mnoho lidí to zároveň bylo možná poprvé v životě, kdy byli zavřeni sami se sebou, svými myšlenkami a pocity, starými zraněními. Po pár týdnech samoty či naopak velkého vyčerpaní ze všech nových rolí, na ně začali vylézat kostlivci ze skříní.

Pocity, myšlenky, zranění, která bylo dříve snadné něčím zahnat, přehlušit. Ne, že by se i v pandemii částečně nedaly zaplašit (každý si doplňme své únikové strategie). Ovšem všichni víme, že dlouhodobě to úplně nefunguje, resp. nese to s sebou jiné vedlejší účinky.

V létě jsme se částečně nadechli, abychom se na podzim vrátili do života s omezeními. Ovšem někteří tentokrát již bez empatie vůči ostatním či bez respektu k pravidlům. Většina z nás vyhlížela s nadějí nový rok, abychom se méně nadějně přenesli do fáze vyčerpaní, deziluze či apatie.

Nyní je vidět světlo na konci tunelu, doba očkovací s sebou nese naději, byť s čekáním.

Co kdybychom toto čekání využili pro zpracování svých kostlivců? A zpětně tak mohli říci, že i my patříme k těm, kteří na této krizi vnitřně vyrostli a vyšli z ní posíleni.

Jak na to? Psychoterapie je jednou z velmi účinných cest.

Říkáte si, že to není pro vás? Že vaše problémy (kostlivci) nejsou dostatečně závažné? Že mluvení vám nepomůže či že své problémy nejlépe vyřešíte sám/a? Nebo dokonce, že pokud začnete s terapií, budete v ní věčně?

Tyto a podobně rozšířené mýty o terapii brání lidem ve využití pozitivních výhod terapie, která vám, slovy našich klientů, může zcela změnit život.

Jaké jsou přínosy terapie a proč funguje?

Léčivý je již samotný vztah terapeuta s klientem, empatické a bezpečné přijetí, které klient mnohdy zažije poprvé v životě. Při terapii jsem vaším velkým fanouškem, často větším než zpočátku vy sami sobě😊.

Během terapie vám aktivně naslouchám a vy máte tak prostor porozumět svým pocitům a myšlenkám, aniž by vás někdo přerušoval větami typu: "To znám, to se mi také stalo. To mu/jí musíš říct, že..." Již jen možnost plně vyjádřit své pocity, bez cenzury, je léčivé.

Samozřejmě svými odbornými znalosti vám pomohu pojmenovat a následně zpracovat obtíže, se kterými se potýkáte. A podpořím vás v aktivní změně.

I kdyby ve vaší skříni byl jen malý kostliveček, můžete využít dvě tři terapeutická sezení, během kterých porozumíte tomu, odkud se tyto pocity berou a co je pomyslným "mostem do minulosti", který tyto pocity spouští. Pomohu vám najít cestu, jak se s nimi vyrovnat.

Těm, kteří se se svým kostlivcem nepotkali, a přesto chtějí současné čekání využít, nabízím možnost osobního rozvoje. Možnost, jak dosáhnout vyšších cílů s menší námahou a vyšší spokojeností.  Příležitost prozkoumat své životní cíle a objevit, kam směřovat své úsilí.

Chcete-li, vykročte vstříc vašim kostlivcům i vašemu vnitřnímu růstu😊.

Anna