Souvisí podzimní nachlazení s kvalitou našich vztahů? ANO:-)!

02.11.2021

Partneři, kteří sebou navzájem pohrdají, jsou náchylnější k infekčním chorobám (rýmě, chřipce apod.) než ostatní lidé.

Pohrdání je živnou půdou pro dlouhodobé negativní smýšlení o partnerovi, o svých blízkých. Opravdu je to s ní/m tak zlé? Opravdu platí "pořád, zase, vždycky, nikdy" ne/udělal/a, řekl/a toto a toto?

Nebo jsme jen přestali do svých vztahů investovat? A málo se díváme i pozitivním směrem a přestáváme tak vidět, v čem jsme si vzájemně přínosem?

Co by se změnilo, kdybychom začali znovu investovat do našich vztahů a posílili tak důvěru a přátelství?

5 oblastí, kde můžeme začít:

1. Většina z nás má možnost si vybrat, s kým chce být ve vztahu. A máme privilegium být s někým z lásky😊. Povětšinou si také vybíráme své blízké přátele.

To, že právě dobré blízké vztahy mají vliv na lepší pamět, fungování mozku, srdce i krevního oběhu, dnes již víme. Co můžete dělat proto, aby i vaše partnerka/ váš partner byl vaším blízkým člověkem a nejen někým, s kým sdílíte prostor?

Zajímejte se o ni/něj, dělejte společně to, co vás baví. A naslouchejte si😊. 

Snažte se pochopit perspektivu druhého, soustřeďte se na informace, které říká, na jeho emoce a pocity. A zároveň tam buďte s ním, tady a teď. A nerozptyluji se jinými věcmi. Aktivní naslouchání má velkou sílu. Naslouchám-li někomu aktivně, může si se mnou připadat jak v ráji😇.

2. Setkali jste se někdy s někým, kdo si dal ve vztahu za cíl se nikdy nepohádat? Ne? 

Buďte rádi😊. Je v tom nedýchatelno. Ať již z pozice partnerky/partnera nebo dítěte. Pokud se nechci hádat, dávám sice možná druhému prostor si vše udělat po svém. Na druhou stranu nenastavím někdy potřebné hranice.

Jindy mi v tom není dobře a tak hledám, kam utéct a čím jiným se na oko zaměstnat. A druhý tak vymýšlí kde co, aby získal mou pozornost a často to končí přehnananými hysterickými výlevy, protože jakákoli reakce ode mne ne a ne přijít...

Hádky/ nesouhlas do vztahu patří. Jsme samostné bytosti a je zcela v pořádku mít různé názory na stejné věci. Nakonec dohadovat se ve vztahu lze skoro o čemkoli😅 O rozdělení domácích prací, o společných financích, o výchově dětí, o sexuálním životě, o trávení společného času a o.... čemkoli.

I spokojené páry na sebe občas zvýší hlas a ještě to nutně nemusí znamenat konec vztahu.

Jak jinak se tyto páry hádají? J. M. Gottman (celosvětově známý párový terapeut) vidí tyto rozdíly:

  • Zmírní nástup - mluví za sebe: "mám na tom svůj podíl zodpovědnosti...", "připadá mi, vnímám to...", "tato konkrétní situace...", "potřebuji, abys..."
  • Učí se provádět a přijímat pokusy o nápravu.
  • Umí uklidnit sebe i partnera.
  • Nacházejí kompromis.
  • Zpracovávají křivdy, aby mezi nimi nezůstávaly.

Zkuste se nad tím zamyslet a příště, až budete mít neshody, začněte hádku jinak😇.

3. V poznání je síla😀 V sebepoznání i v poznání své partnerky/ svého partnera.

Kolik mentálního prostoru přes den věnujete svým blízkým? A kolik sobě a svým potřebám?

Spokojené páry mají o světě toho druhého velmi dobrý přehled. Ve svém mozku mají "mapu lásky". Oblast, kde uchovávají podstatné informace o svých blízkých. Svému vztahu věnují i dostatek mentálního prostoru.

A zároveň mají tito lidé i empatii pro své potřeby. S potřebnou empatií pro sebe, mohou mít i mentální prostor pro svůj protějšek a empatii pro její/jeho potřeby. A s tím spojenou chuť, energii a náladu investovat a vkládat na společný emocionální účet. Tito partneři jsou na sebe více vyladěni a jsou si nejen partnery, ale i dobrými přáteli.

Co můžeme udělat pro své potřeby, abychom se pak mohli naladit i na potřeby svého protějšku?

4. Sympatie a obdiv patří mezi velmi důležité prvky dlouhodobého funkčího vztahu. Většina z nás v nás stále ještě má hravou duši dítěte. Co toho využít a posílit svůj vztah hrou?  

Někdy pod tíhou operativních starostí a každodenní rutiny pozapomeneme, co se nám na našem protějšku líbí, resp. líbilo, proč jsme vlastně spolu, za co ho obdivujeme a za co si ho vážíme. 

Zastavme se na chvíli. A zaměřme svou pozornost na vlastnosti a chování, které můžeme ocenit. Dejme najevo, čeho jsme si všimli a za co jsme vděční. Všímejme si i běžných každodenních maličkostí. A chceme-li tomu dodat hravou formu, můžeme své ocenění napsat a poschovávat po domě. A s napětím čekam na reakci😊.

Vyberte si😇: Děkuji Ti, žes mi udělal/a kávu/čaj. Děkuji, že jsem si mohl/a postěžovat. Děkuji Ti za večeři. Děkuji, že se mnou trávíš čas. Děkuji Ti, žes mne objal/a.  Děkuji Ti, že ses postaral/a o děti. Děkuji ti, žes uklidil/a kuchyň. Děkuji Ti, že mne utěšuješ. Děkuji Ti za společnou procházku, bylo to moc hezké. Děkuji Ti, žes mne vyslechl/a. Tahle barva Ti velmi sluší. Líbilo se mi, jak jsme se pomilovali. Vážím si toho, jaká/ý jsi máma/táta. Děkuji Ti, že ses postaral/a o auto. Děkuji Ti, žes zavolal/a opraváře. Děkuji Ti, že ses mne zastal/a před svou matkou.  Děkuji Ti, že sestaráš o naše účty. Děkuji Ti, že trávíš čas i s mou rodinou. Mám Tě rád/a.

Děkujeme si ještě za tyto vstřícné momenty? Nebo jsme tomu odvykli? Vždy lze začít znovu🤩. A i zde platí, že do hledá, najde😊. 

Zamyslete se, za co můžete někomu z vašich blízkých poděkovat?

Pátá oblast pro pokročilé😊.

Změny jsou energeticky náročné. Na druhou stranu nás udržují v pohybu. Pokud prožíváme něco nového (změny), jsme také inspirování si myslet něco nového.

Pojďme se vrátit ke svým snům a k snům svého protějšku. Vzpomínáte si ještě, o čem jste snili, když jste byli mladší, dostudovali jste nebo než se vám narodily děti? Čeho jste chtěli v životě dosáhnout? A k čemu byste se mohli znovu vrátit?

Někdy své sny i citové potřeby přehlížíme spíše bezmyšlenkovitě, neděláme to naschvál. Často nás vyrušují elektronické přístroje, vytrhávají nás z rozhovorů a brání nám v rozletu. Udělejme si offline večer. A pátrejme po svých snech.

Položme si například některou z těchto otázek🤩 : Kým bych chtěl/a být? Jak si v tom mohu nejlépe pomoci? S jakými překážkami jsem se na této cestě doposud potýkal/a?  Co byste na sobě nejraději změnili? 🤩 Které sny jste si odepřeli a ke kterým byste se naopak rádi vrátili? Jak byste chtěli, aby váš život vypadal za 5 let? Jaký je příběh člověka, kým byste chtěli být? 

A chcete-li sdílejte své sny i se svou partnerkou/ svým partnerem🥰.

Přeji vám, ať se vám investice do blízkých vztahů mnohonásobně vrátí😇.

Anna

P.S. Pro ty z vás, kteří by potřebovali pomoci s tím, odkud začít, jsem tu.