PORADENSTVÍ

Naděje nutí trosečníka k mocným tempům přesto, že ještě nevidí břeh. 

V rámci psychologického poradenství vycházím z oblasti vývojové psychologie a psychologie osobnosti.

Soustředím se na analyzování problému, posouzení předpokládané příčiny potíží a návrhu možných řešení situace a nápravy a na prevenci problémů do budoucna.

Společně se zamyslíme nad strategiemi, které používáte k řešení situací, zhodnotíme, jak se v minulosti osvědčily a vymyslíme i jiná možná řešení situace. 

Často se na mne obracejí rodiče s výchovnými otázkami u svých dětí, v před/rozvodové fázi a nastavení péče o děti apod. 

Poradenské intervence mohou být i krátkodobého charakteru. Dlouhodobé poradenství počítá s opakovanými setkáními. Setkání trvají 55 minut nebo dle domluvy i déle.