MINDFULNESS

Smyslem mindfulness je dosáhnout lepšího porozumění sami sobě, svému vnitřnímu životu a svým reakcím. Cílem je snižovat stres, zlepšit psychickou pohodu a zvýšit schopnost zvládání emocí a náročných situací. Pravidelné cvičení mindfulness může vést ke zlepšení soustředění, vyšší míře míru a klidu a lepšímu vztahu k sobě i k ostatním. 

Mindfulness, známá také jako všímavost, představuje schopnost být plně přítomný v každém okamžiku. Jedná se o vědomé soustředění na současnost bez soudů, hodnocení nebo analýzy minulosti a budoucnosti. 

Základní prvky mindfulness zahrnují pozornost, nezaujatost, uvolnění a sebekontrolu. Důležitou součástí je trénování pozornosti tak, abychom se dokázali plně soustředit na přítomný okamžik a vědomě vnímat své myšlenky, pocity a vnímání.

Nezaujatost v mindfulness znamená, že přijímáme každý okamžik takový, jaký je, aniž bychom jej hodnotili jako dobrý nebo špatný. Uvolnění je dovedností ponechat si klidnou mysl, nenechat se unášet myšlenkami, které nás stahují do minulosti nebo nás vedou k úzkostem o budoucnost. Naopak, uvolnění umožňuje náš mysl být v současnosti a jednat z klidu.

Sebekontrola v mindfulness zahrnuje schopnost vědomě si vybrat, jak budeme reagovat na situace a události. Tato dovednost nám umožňuje nejprve zastavit, než okamžitě reagujeme emocionálně. A rozhodnout se, jak chceme zareagovat. 

Způsobů relaxace je nepřeberné množství - od několika vteřinových až po hodinové. Společně se budeme snažit najít takové techniky, které Vám bude plně vyhovovat.