ODBORNÝ PROFIL

Nejdůležitějším úkolem každého z nás je zrodit sám sebe a vnést světlo do svého života. 

 • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze a psychosociální studia na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Část svých studií jsem absolvovala na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově.
 • Jsem registrovaná u Belgické psychologické komory (compsy.be), u Profesního sdružení německých psychologů (bdp-verband.de) a u Českomoravské psychologické společnosti (cmpsy.cz/). 
 • Jsem držitelem mezinárodně uzávaného certifikátu EuroPsy, který mne opravňuje k výkonu mé profese napříč zeměmi EU. Pracuji i v němčině a angličtině. 
 • Ve Skálově institutu jsem prošla 5i letým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem v integrativní terapii typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie a získala osvědčení pro psychoterapeutickou praxi. Výcvik probíhal pod záštitou PhDr. Magdalény Frouzové.
 • Prošla jsem čtyřletým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem v rodinné terapii (manželským a rodinným poradenstvím) pod vedením dr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava Šturmy.
 • Pod vedením doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvana Bahboucha, PhD. jsem absolvovala šesti měsíční výcvik v koučování. Výcvik je akreditovaný Mezinárodní federací koučů (International Coach Federation) a zaměřoval se na psychologické koučování, business coaching a executive coaching.
 • Prošla jsem seminářem Časově omezené dynamické psychoterapie (Time-Limited Dynamic Psychotherapy, TLDP). Tato terapie nabízí moderní, empiricky podložený integrativní model léčby, který začleňuje nejnovější vývoj v neurovědě. 
 • V Českém institutu biosyntézy jsem se účastnila několikadenního workshopu zaměřeného na zpracování a integraci prožitého traumatu.
 • Prošla jsem čtyřměsíčním kurzem v Krizové intervenci (Remedium, Praha).
 • Absolvovala jsem kurzy a závěrečné zkoušky z psychodiagnostiky a klinické psychologie, psychosomatiky, psychologie zdraví, arteterapie a sexuální psychologie.
 • Přednáším na Mezinárodních konferencích Skálova institutu - současná integrativní psychoterapie.
 • Odborné zkušenosti jsem získávala v Institutu pro výzkum rodiny a v Psychiatrické léčebně Bohnice na otevřeném psychoterapeutickém oddělení.
 • V minulosti jsem mimo jiné spolupracovala s Univerzitním psychiatrickým centrem K.U.Leuven, Campus Kortenberg na přípravě publikací odborné psychologické problematiky týkající se deprese, úzkostných poruch a poruch příjmu potravy.
 • Kromě zkušeností z terapeutického prostředí mám několikaleté pracovní zkušenosti v mezinárodních konzultantských firmách. Jako psycholog jsem byla spoluodpovědná za Assessment a Development Centre, rozvoj zaměstnanců a tvorbu kompetenčních modelů.
 • Jsem držitelkou certifikátu Hogan Personality Inventories (Hogan personality Inventory; Hogan development Survey; Motivation, Values, Preferences Inventory) - vysoce kvalitní psychologické diagnostiky pro rozvoj zaměstnanců. Mám oprávnění používat psychodiagnostické testy.
 • Společně s manželem a našimi třemi dětmi rádi cestujeme a poznáváme nové kultury.

JSEM ČLENEM

Belgické psychologické komory 

Belgie 

Členské číslo - 812110024

Profesního sdružení německých psychologů 

Německo

Členské číslo - 59837 

Českomoravská psychologická společnost

ČR

Členské číslo - 2499