NABÍZENÉ SLUŽBY

TERAPIE

V terapii se člověk pouští do hlubších vod, potřebuje svůj čas. Během tohoto času budu vaším průvodcem. Společně budeme mapovat váš vnitřní svět, redukovat vaše potíže a problémy, se kterými se potýkáte. Společná práce povede k účinnému zvládání problémů, konfliktů a životních úkolů.

Věřím, že každý z nás má sklon k vnitřní seberealizaci. Úkolem terapie je odstranit překážky na cestě, aby se člověk mohl vyvinout ve vyzrálého a plně realizovaného dospělého. 


PSYCHOLOGICKÉ KOUČOVÁNÍ

Koučování je vhodné pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, žít v rovnováze a dosáhnout úspěchů ve svém životě prostřednictvím pozitivní a trvalé změny v jejich chování. Ta zlepší jejich schopnost čelit novým výzvám, a zároveň přispěje k pocitu vnitřní spokojenosti, k lepším vztahům k sobě i svému okolí a k hlubšímu pocitu naplnění.

Při koučování vám pomohu objevit váš potenciál, abyste mohli svůj život prožívat smysluplně a vědomě dle svých hodnot a potřeb. Pomohu vám stanovit priority vašich cílů, směřovat vaše úsilí a odhodlání co nejproduktivněji, abyste maximilizovali svůj růst správným směrem. A v neposlední řadě vám pomohu rozvíjet vaši emoční inteligenci.


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství se zabývá se pomocí lidem, kteří se potřebují poradit ohledně určité životní situace. Jeho cílem je především pomoc a podpora. Pomáhá klientovi se lépe orientovat ve světě a vyrovnávat se s životními problémy.

Během poradenských rozhovorů vás upozorním na aspekty problému, kterých si tolik nevšímáte, sdělím vám své postřehy a hypotézy. Pomohu vám vytvořit nové myšlenky, které následně prozkoumáme.

Pomocí mých otázek přijdete na nové souvislosti, obrátíte větší pozornost ke svým pocitům, svému chování a uvědomíte si jeho význam v daném problému.


NÁCVIK RELAXACE

Někdy život plyne příliš rychle, až máme pocit, že nemáme čas se zastavit ani na vteřinku. Každý živý tvor dovede odpočívat, jen člověk s tím má občas problém:-). Přesto je odpočinek velmi důležitý.

Pokud se dostáváme do neustálého stresu a napětí, jsme častěji podráždění, objevují se problémy se spánkem, pociťujeme úzkost či deprese. Při častějším napětí trpí naše vztahy s blízkými nebo jsou negativně ovlivněny pracovní vztahy.

V hněvu či nervozitě máme tendenci jednat pod tlakem. Naopak v klidu má prostor rozum a city. Můžeme tak více projevit to, kým opravdu jsme.

Vytvoření nového zdravého stylu života, který bude s původním nezdravým neslučitelný, je efektivnější, než snaha o odstranění špatných návyků.