NABÍZENÉ SLUŽBY

TERAPIE

V terapii se člověk pouští do hlubších vod, potřebuje svůj čas. Během tohoto času budu vaším průvodcem. Společně budeme mapovat váš vnitřní svět, redukovat vaše potíže a problémy, se kterými se potýkáte. Společná práce povede k účinnému zvládání problémů, konfliktů a životních úkolů.

Věřím, že každý z nás má sklon k vnitřní seberealizaci. Úkolem terapie je odstranit překážky na cestě, aby se člověk mohl vyvinout ve vyzrálého a plně realizovaného dospělého. 


COACHING

Koučování je vhodné pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, žít v rovnováze a dosáhnout úspěchů ve svém životě prostřednictvím pozitivní a trvalé změny v jejich chování. Ta zlepší jejich schopnost čelit novým výzvám, a zároveň přispěje k pocitu vnitřní spokojenosti, k lepším vztahům k sobě i svému okolí a k hlubšímu pocitu naplnění.

Při koučování vám pomohu objevit váš potenciál, abyste mohli svůj život prožívat smysluplně a vědomě dle svých hodnot a potřeb. Pomohu vám stanovit priority vašich cílů, směřovat vaše úsilí a odhodlání co nejproduktivněji, abyste maximilizovali svůj růst správným směrem. A v neposlední řadě vám pomohu rozvíjet vaši emoční inteligenci.


MINDFULNESS

Někdy život plyne příliš rychle, až máme pocit, že nemáme čas se zastavit ani na vteřinku. Každý živý tvor dovede odpočívat, jen člověk s tím má občas problém:-). Přesto je odpočinek velmi důležitý.

Pokud se dostáváme do neustálého stresu a napětí, jsme častěji podráždění, objevují se problémy se spánkem, pociťujeme úzkost či deprese. Při častějším napětí trpí naše vztahy s blízkými nebo jsou negativně ovlivněny pracovní vztahy.

V hněvu či nervozitě máme tendenci jednat pod tlakem. Naopak v klidu má prostor rozum a city. Můžeme tak více projevit to, kým opravdu jsme.

Vytvoření nového zdravého stylu života, který bude s původním nezdravým neslučitelný, je efektivnější, než snaha o odstranění špatných návyků.


PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství se zabývá se pomocí lidem, kteří se potřebují poradit ohledně určité životní situace. Jeho cílem je především pomoc a podpora. Pomáhá klientovi se lépe orientovat ve světě a vyrovnávat se s životními problémy.

Během poradenských rozhovorů vás upozorním na aspekty problému, kterých si tolik nevšímáte, sdělím vám své postřehy a hypotézy. Pomohu vám vytvořit nové myšlenky, které následně prozkoumáme.

Pomocí mých otázek přijdete na nové souvislosti, obrátíte větší pozornost ke svým pocitům, svému chování a uvědomíte si jeho význam v daném problému.