TERAPIE

Úkolem terapeuta je především aktivně naslouchat. Během společných rozhovorů vytvářím bezpečné prostředí, ve kterém můžete hovořit a pracovat na všech tématech, která Vás přivedla. Naprostá diskrétnost je samozřejmostí.

Mám individuální přístup ke každému, tvořím terapii na míru, respektuji Vaši jedinečnost a neopakovatelnost. Své pocity a myšlenky můžete vyjádřit v prostředí, kde budete pochopeni.

Terapie je založena na společné odpovědnosti klienta a terapeuta. Tím se odlišuje od medicínského přístupu, kde lékař na základě řady symptomů stanoví diagnózu a předepíše léčbu. Řada klientů neočekává tuto zvýšenou odpovědnost za svůj život, nicméně převzít odpovědnost za svůj život je jedním z hlavních úkolů terapie.  

Během úvodního setkání si dohodneme cíl, na kterém budeme při dalších setkávání společně pracovat.

Frekvence setkávání záleží na Vaší potřebě a časových možnostech. Při intenzivní terapii se můžeme setkávat 1x týdně, při méně intenzivní terapii 1x za 2-3 týdny. Krátkodobá terapie může trvat 5 - 10 setkání, dlouhodobá terapie i několik měsíců. 

Individuální sezení trvají většinou 55 minut, párová sezení 90 minut.


INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

V rámci terapie nabízím prostor, ve kterém je možné bezpečně hovořit, prožívat, odžívat a nacvičovat. 

Získáte prostor uvědomit si své potřeby, změnit postoj k sobě či lidem/situacím okolo Vás, osvojit si nové dovednosti. Můžete vykročit vstříc plnému osobnostnímu rozvoji tím, že poznáte a odstraníte/zmírníte svá vnitřní omezení.

Již první pohled novým směrem a pojmenování cíle, co byste od určitého úseku svého života chtěli, vás posouvá ke změně. Radikální, náhlé změny mohou vyvolávat obavy. Zato menší a průběžné kroky Vám zaručí bezpečně dosáhnout stanovených cílů. 

Každý krok vedoucí k cíli vyžaduje vynaložit potřebné usílí. S plněním jednotlivých kroků vedoucích k danému cíli, zároveň poroste Vaše sebedůvěra. Právě opakované naplňování postupných menších cílů zvýší Vaše sebevědomí, lásku a respekt vůči sama sobě. Snadněji dosáhnete svých cílů.  

Na povrch mohou vyplout otázky typu: Co to se mnou je?, Jak je možné, že jsem se zablokoval?, Co to je za napětí, ve kterém žiji?, Co mi může pomoci?, Trpím, ale nevím proč... Často klienti potřebují zpracovat transgenerační přenosy, které (ne)vědomě ovlivńují jejich současný život.

Objevují se i otázky týkající se zlepšení kvality života: Kdo vlastně jsem?, Jak mohu dát svému životu smysl?, Jak mohu žít harmoničtější život? a mnohé další.

Během úvodního setkání si dohodneme cíl, na kterém budeme při dalších setkávání společně pracovat. 


PÁROVÁ TERAPIE

Párová terapie se zaměřuje na problémy ve vztazích uvnitř páru. Rozhovory probíhají za přítomnosti Vás a Vaší partnerky/Vašeho partnera. 

Každý pár je jedinečný a postupně si vyvíjí vlastní pravidla fungování. Krize nastává, pokud partneři/ky nejsou schopni úspěšně řešit své problémy. 

Můžete se setkat s nejrůznějšími problémy, např. opakující se konflikty, selhání v komunikaci, ztráta důvěry, nevěra, změny v sexualitě, fyzické či psychické problémy partnera apod.

Cílem rozhovorů není odhalit něčí pravdu, ale nalézt řešení pro těžkosti, ve kterém by se oba partneři mohli znovu najít (a vzájemně si poskytnou novou šanci). 

Smyslem terapie je nalézt novou rovnováhu ve vztahu s výhledem na zlepšení harmonie. Partner, který se považuje za dokonalého, je ve skutečnosti nezralý. V partnerství a manželství je vždy co se učit a měnit. Slouží to ke zlepšování, obnovování, k růstu a brání to zevšednění života. 

Společný život je krásný a podněcující právě pro svou různorodost a pro neustálé střídání světlých a stinných okamžiků.